Ažuriranje (14.): Imamo dosta zaliha svih naših proizvoda, pronađite nas i ovdje i    Kupi

Opći uvjeti

 1. Općenito: Osim ako nije drugačije izričito dogovoreno u pisanom obliku, sve ponude, narudžbe, pošiljke, upotrebe ArduSimplefirmver, softver i hardver ("Proizvodi"), kao i sve usluge podrške i podataka ("Podatkovne usluge") i softver treće strane koje pruža ArduSimple (“Softver treće strane”) regulirani su ovim općim uvjetima (“Opći uvjeti”). Svi uvjeti koje odredi Kupac, a koji se razlikuju od Općih uvjeta, primjenjivat će se samo ako su izričito suglasni od strane ArduSimple u pisanom obliku. Ovi Opći uvjeti čine cjeloviti, potpuni i isključivi ugovor između ArduSimple i Kupac ("strane"). Preuzimanjem proizvoda ili softvera treće strane ili korištenjem podrške ili podatkovnih usluga, Kupac prihvaća ove Opće uvjete. Nalozi neće stupiti na snagu dok ih ne potvrdi ArduSimplepotvrda narudžbe.
 2. Uvjeti korištenja: ArduSimple Proizvodi i podatkovne usluge ne smiju se koristiti u oružju i sustavima oružja (npr. sustavi za identifikaciju ciljeva ili za navođenje projektila, bombi ili metaka), uključujući testiranje i simulaciju takvih sustava oružja. ArdusimpleProizvodi i podatkovne usluge korisnika nisu namijenjeni za upotrebu kao kritične komponente u ili u kombinaciji s (a) automatskim uređajem ili sustavom za pomoć u vožnji u bilo kojoj automobilskoj aplikaciji i mehanizmu, ili (b) bilo kakvom medicinskom opremom za spašavanje ili održavanje života ili sustav (uključujući bilo koji uređaj ili sustav koji je namijenjen za kiruršku ugradnju u ljudsko tijelo ili za podršku ili održavanje života) i čiji kvar ili neuspjeh u radu može rezultirati značajnom ozljedom ili smrću korisnika, ili (c) bilo koje nuklearno postrojenje , ili (d) bilo kojeg uređaja, aplikacije ili sustava za kontrolu zračnog prometa, ili (e) bilo kojeg drugog uređaja, aplikacije ili sustava gdje se razumno može predvidjeti da bi kvar proizvoda koji se koristi u takvom uređaju, aplikaciji ili sustavu doveo do do smrti, tjelesnih ozljeda ili oštećenja imovine. Komponenta je kritična kada njezin kvar ili neuspjeh u radu može uzrokovati kvar uređaja ili sustava ili može utjecati na učinkovitost takvog uređaja ili sustava. Bilo koja upotreba za koju ArduSimple Proizvodi i Podatkovne usluge nisu namijenjeni korisniku na rizik i korisnik će to nadoknaditi ArduSimple od potraživanja koja proizlaze iz takve upotrebe.
 3. Otkazivanje: Samo neisporučene ili neaktivirane Usluge mogu se otkazati. Naknada za otkazivanje iznosi 5% ukupne vrijednosti vaše narudžbe.
 4. Pošiljka: Proizvodi se dostavljaju do ArduSimple o trošku kupca na adresu navedenu u narudžbi. Sva naša roba šalje se s neplaćenim carinama (DDU Incoterm 2000), osim ako nije drugačije navedeno u potvrdi narudžbe. U slučaju gubitka ili oštećenja tijekom transporta, ArduSimple će preuzeti odgovornost i poslati zamjenu.
 5. Uvjeti plaćanja: online cijene vrijede samo za plaćanje unaprijed. Drugi uvjeti plaćanja mogu se zatražiti uz naknadu. Sve bankovne troškove za bankovni prijenos mora snositi korisnik. Ako Kupac odgodi plaćanje, potrošačima će se mjesečno naplaćivati ​​zatezna kamata u iznosu od 6 (šest) postotnih bodova iznad tada važeće temeljne kamatne stope koju objavljuje Europska središnja banka. ArduSimpleTime nije ograničeno pravo na traženje veće štete prouzročene neispunjenjem obveza.
 6. Dolazna inspekcija: Kupac će izvršiti ulaznu inspekciju prema potrebi kako bi se uvjerio da isporučeni proizvodi odgovaraju potvrdi narudžbe. Kupac može odbiti one Proizvode koji ne odgovaraju potvrdi narudžbe u roku od pet (5) radnih dana od primitka pošiljke. U slučaju da Kupac ne odbije Proizvode u roku od pet (5) radnih dana, smatra se da je Kupac u cijelosti prihvatio isporučene Proizvode. 
 7. Politika povrata i problemi s narudžbom: pogledajte naše Problemi s povratom i narudžbom stranica.
 8. jamstva: ArdusimpleJamstvo za proizvod vrijedi 2 godine od datuma isporuke za sve dokazane nedostatke uzrokovane lošim materijalom ili lošom izradom ArduSimple. Pod jamstvom, Ardusimple obvezuje se, prema vlastitom nahođenju, popraviti ili zamijeniti neispravni hardver ili nadoknaditi kupovnu cijenu za neispravni hardver. Kupčeva je odgovornost organizirati i platiti povratnu pošiljku neispravnog hardvera Ardusimple. Povratna pošiljka bit će prihvaćena samo ako je takva pošiljka odobrena e-poštom. Popravljeni ili zamijenjeni hardver podliježe jamstvu samo za preostali dio originalnog jamstvenog roka. Bilo kakvo jamstvo ili dodatno jamstvo, podrazumijevano jamstvo (upotrebljivost za prodaju ili prikladnost za određenu svrhu) ili bilo kakav povrat iz razloga koji nisu gore navedeni izričito je isključen. Sav uklonjeni hardver postat će Ardusimplevlasništvo. Kupac će snositi povezane troškove zamjene neispravnog hardvera (tj. uklanjanje, transport i ponovna instalacija). Isključeno iz ArdusimpleJamstvo je sve nedostatke koji proizlaze iz uobičajenog trošenja ili štetnih vanjskih utjecaja (npr. elektromagnetskih, elektrolitičkih, kemijskih, vremenskih, onečišćenja zraka), neodobrenih popravaka, neprikladnog održavanja ili skladištenja, nepoštivanja korisničkog priručnika i uputa za montažu, pretjerano opterećenje, neprikladno ili nedovoljno testiranje, neprikladni materijal ili procesi, neuspjeh u implementaciji ažuriranja ili nadogradnje firmvera ili softvera prema preporuci Ardusimple. Prije masovne proizvodnje Kupac će izvršiti testove prema potrebi kako bi osigurao da proizvodi i podatkovne usluge odgovaraju namjeni koju je Kupac namjeravao. Jamstveni zahtjev mora se podnijeti u roku od tri (3) dana nakon što kupac otkrije kvar, u suprotnom Ardusimplepokrivenost jamstvom neće vrijediti. Podatkovne usluge i podrška pružaju se na temelju "kakve jesu" i ArduSimple, njegove podružnice i treći davatelji licence izričito se odriču svih jamstava, bilo izričitih, implicitnih ili zakonskih.
 9. Podatkovne usluge: ArduSimple daje Kupcu neisključivu neprenosivu licencu za korištenje ArduSimple Podatkovne usluge. Kupac će osigurati da svaki sustav (npr. Kupčevi poslužitelji) koji sadrži podatke ili pristupne vjerodajnice bude siguran i nedostupan neovlaštenim trećim stranama. U svakom slučaju kršenja Kupčevog sustava, Kupac će o tome obavijestiti ArduSimple odmah. Kupcu i njegovim vlastitim klijentima nije dopušteno: (i) raditi izmjene ili izvedene radove podataka ili podatkovnih usluga, (ii) ometati njihovu izvedbu, (iii) koristiti ih na bilo koji nelegitiman ili nezakonit način, ili (iv) za obrnuti inženjering, dekompilaciju, rastavljanje ili na drugi način pokušaj otkriti njihov izvorni kod. ArduSimple zadržava pravo odbiti ili prekinuti usluge iz bilo kojeg razloga kao što su održavanje, zakrpe ili nadogradnje te onemogućiti ili potpuno deaktivirati bilo koji Kupčev pristup podacima bez prethodne obavijesti. ArduSimple Podatkovne usluge smiju se koristiti samo u kombinaciji s ArduSimple Proizvodi. Korištenje ArduSimple Podatkovne usluge izvan navedenih slučajeva upotrebe dovest će do trenutnog prekida usluge i raskida ugovora bez naknade.
 10. Odgovornost: ArduSimple isključuje bilo kakvu odgovornost za podršku i podatkovne usluge. ArduSimpleMaksimalna kumulativna odgovornost prema Općim uvjetima i odredbama i bilo kojoj narudžbi, potvrdi narudžbe ili isporuci ograničena je na manje od 1 EUR ili ukupne uplate primljene od ArduSimple od Kupca za Proizvode i Podatkovne usluge koje dovode do odgovornosti ili obveze odštete. Svaka odgovornost koja nije izričito spomenuta u Općim uvjetima i svaka odgovornost, bez ograničenja, za neizravnu ili posljedičnu štetu, izgubljenu dobit, bez obzira na razloge na kojima se temelji (uključujući kasnu, djelomičnu ili nikakvu isporuku, kršenje prava intelektualnog vlasništva, delikt, ugovor ili objektivna odgovornost), isključuje ArduSimple u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom. Kupac koji koristi ili prodaje Proizvode u uređajima ili sustavima gdje kvar može rezultirati osobnim ozljedama ili žrtvama, čini to na vlastitu odgovornost i pristaje zadržati ArduSimple oslobođeni bilo kakvih potraživanja, odgovornosti ili štete kao posljedice. Korištenje ili prodaja proizvoda u zemljama koje podliježu različitim propisima i standardima od onih koji su na snazi ​​u ArduSimplemjesto proizvodnje, na rizik su kupca. ArduSimple zadržava pravo kontrole obrane i nagodbe bilo kojeg zahtjeva, za koji ArduSimple ima obvezu nadoknaditi štetu prema ovome. ArduSimple neće biti odgovoran za neispunjenje, djelomičnu ili lošu izvedbu zbog bilo kojeg događaja izvan njegove razumne kontrole, uključujući, ali ne ograničavajući se na, više sile, poplave, ratove, požare, materijalne nestašice dobavljača, promjene u vladinim pravilima i propisima.
 11. Obeštećenje: Kupac će nadoknaditi štetu i zadržati ArduSimple neškodljiv prema svim i svim štetama, obvezama, kaznama, novčanim kaznama, troškovima i izdacima, uključujući odvjetničke naknade, koji proizlaze iz potraživanja, tužbi, optužbi ili optužbi za Korisnikovo nepoštivanje Općih uvjeta i odredbi.
 12. Tehnički podaci: Upute, preporuke, podaci i crteži u sažetcima, brošurama, podatkovnim tablicama, priručnicima, katalozima i na ArduSimpleweb stranice nisu obvezujući i ne predstavljaju jamstvo (izričito, podrazumijevano ili zakonsko). ArduSimple može izmijeniti takve informacije u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.
 13. Kontrola izvoza i regulatorni zahtjevi: Kupac izjavljuje da proizvod neće biti isporučen ni u jednu zemlju koja podliježe embargu, kontroli izvoza ili drugim ograničenjima prema bilo kojem primjenjivom zakonu ili propisu te da on/ona nije na popisu osoba ili entiteta koji su odbijeni. Na ArdusimpleNa zahtjev, Kupac će potpisati pismo kojim potvrđuje gore navedeno.
 14. Fakturiranje: računi će biti izdani kada pošiljka krene Ardusimple objekata. Datum fakture bit će posljednji dan u mjesecu kada je faktura izdana. U slučaju posebnih zahtjeva obratite se Ardusimple unaprijed.

Imate pitanja ili zahtjeva?
Kontaktirajte nas! Odgovaramo <24 sata!

Ikona
Kontakt ArduSimple
Zatvori

Želite saznati više o GPS/RTK?

1. Naš inženjerski tim će vas kontaktirati kako bismo riješili sva pitanja
2. Obavještavat ćemo vas o promocijama i novim izdanjima proizvoda
3. Javit ćemo vam se samo kada budemo imali važne vijesti, nećemo spamati vašu e-poštu